• zemljisce_kobjeglava.jpg

Zemljišče za gradnjo v Kobjeglavi na Krasu

 

Zemljišče za gradnjo v izmeri 4.641 m2, kar v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče namenjeno za širitev poslovnih in industrijskih objektov in kmetijsko zemljišče.

ID znak: 2415-1907/42, 2415-1907/41, 2415-1846, 2415-1847

 

Cena: 88.000,00 EUR

Cena je brez davka in se obračuna po veljavni stopnji.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.