• soseska_tolmin_6.jpg
  • soseska_tolmin_5.jpg

Zemljišče za gradnjo v Tolminu

V Tolminu prodamo zemljišče v skupni izmeri 3.480 m2. Na nepremičnini je trenutno postavljen proizvodni objekt neto tlorisne površine 2.108 m2.

 

Cena: 303.000,00 EUR

Cena je brez davka in se obračuna po veljavni stopnji.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.