• gorica_leasing_-zemljisce_dekani_2.jpg
  • gorica_leasing_-_zemljisce_dekani_1.jpg
  • gorica_leasing_-_zemljisce_dekani_3.jpg
  • gorica_lesing_-_zemljisce_dekani_4.jpg

Zemljišče za gradnjo v Dekanih pri Kopru

Velikost: 2.716 m2

Opis:

1.979 m2 gradbene parcele  znotraj območja za poselitev-območja za proizvodne dejavnosti v Dekanih.

in

737 m2 parcele, ki se nahaja na območju kmetijsih zemljišč I.kat.

Cena: 159.000,00 EUR

Cena je brez davka in se obračuna po veljavni stopnji.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.