• vanganel2.jpg
  • vanganel1.jpg

925 m2 veliko zazidalno zemljišče za individualno stanovanjsko gradnjo nad zaselkom v Vanganelu, cca 6 km od Kopra, prodamo.

Cena: 50.000,00 EUR

Cena je brez davka in se obračuna po veljevni stopnji.

Za dodatne informacije kontaktirajte prodajalca.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

 

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.