Vizitka

Gorica Leasing d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 MARIBOR

 

POSLOVNA ENOTA ŠEMPETER:

Cesta Goriške fronte 11

5290 Šempeter
 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Št. reg. vpisa 1/01 108/00.
Dejavnost: K64.910 - Dejavnost finančnega zakupa

 

Osnovni kapital družbe zanaša 72.479.490,76 EUR.

 

Matična številka: 5389739
ID za DDV: SI83633375

 

 

IBAN: SI56 0475 0000 0297 259

 

Gorica leasing logo