Stranke - Informacija o likvidaciji družbe Gorica Leasing d.o.o. – Skupina Nove KBM

 

Spoštovani!

 

Skladno z Načrtom o prestrukturiranju Skupine Nove KBM in zavez Republike Slovenije in Nove KBM d.d. glede Skupine Nove KBM, potrjenih s strani Evropske Komisije, je bil dne 30.12.2014, na podlagi sklepa Nove KBM d.d. nad družbo Gorica Leasing d.o.o. – Skupina Nove KBM pričet postopek nadzorovane likvidacije družbe s ciljem, da družba uresniči vse pridobljene pravice in zlasti izpolni vse prevzete obveznosti in odgovornosti.

Za vas, kot stranko podjetja Gorica Leasing, se pogodbeno razmerje z družbo zaradi pričetka postopka likvidacije nad slednjo, ne spremeni, zato vas vljudno prosimo, da skladno z veljavno pogodbo vaše obveznosti tudi v prihodnje tekoče poravnavate.

V kolikor se bo vaša leasing pogodba iztekla šele po predvidenem zaključku likvidacije družbe, bo le-ta, na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja, prenešena na njenega edinega družbenika, to je Novo KBM d.d. in se bo tam normalno nadaljevala do izteka le-te.

 

S spoštovanjem

 

Gorica Leasing d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji