Poslovno stanovanjski objekt v Radovljica v skupni izmeri 530,68 m2 (od tega predstavlja poslovni del 458,73 m2 in stanovanjski del 71,95 m2), stoječ na zemljišču v izmeri 916,00 m2 ter prosti zemljišči v skupni izmeri 97,00 m2.
 
Material nosilne konstrukcije je opeka. Fasada objekta je ometana in slikana. Streha objekta je dvokapna s frčado, ostrešje je leseno, kritina je betonska, z nameščenimi snegobrani. Stavbno pohištvo je leseno. Vhodna vrata so lesena. Kletna in pritlična etaža sta namenjeni poslovnemu delu stavbe. Kletni prostori (z naravno svetlobo) imajo betonski tlak in slikane stene. Pritlična etaža obsega vhod in stopnišče v klet, skladiščni prostor in sobo z betonskim tlakom. Stanovanje se nahaja v mansardi objekta.
Energ. razred: G
 
Cena: 91.000,00 EUR
Cena je brez davka in se obračuna po veljavni stopnji.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.