• mms_img307894786.jpg
  • mms_img983026636.jpg
  • mms_img1553060510.jpg
  • mms_img110527468.jpg
  • mms_img105310157.jpg
  • arhiv4.jpg

Nova Gorica, XXX. DIVIZIJE 3B, 81 m2, poslovni prostor, zgrajen l. 2001, v kleti.

Kletni prostor v večstanovanjski stavbi z ločenim zunanjim vhodom, prodamo.

Energ.razred: E

Cena: 25.000,00 EUR brez DDV

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.