ŠEMPETER PRI GORICI, CENTER, OB CESTI GORIŠKE FRONTE, 375 m2, pisarne, zgrajene l. 1960, adaptirane l. 1986, v pritličju poslovne zgradbe. Poslovni prostori (pisarne) so z lastnim parkiriščem v strogem centru Šempetra pri Gorici.

Energ.razred: D

Cena: 290.000,00 EUR

Cena ne vsebuje DDV.

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.