V neposredni bližini športne dvorane v Rušah prodamo naslednje nepremičnine:
- parcela ID znak 665-15/1-0, ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 580 m2,
parcela ID znak 665-15/2-0, ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 114 m2,
parcela ID znak 665-15/3-0, ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 31 m2 s pripadajočim delom objekta ID 665-2233 v izmeri 28,96 m2,   
 
Cena: 22.000,00 EUR
Cena je brez davka in se obračuna po veljavni stopnji. Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.