Dvostanovanjski objekt v izmeri 259 m2, zgrajen v letu 2007, na naslovu Ulica prvoborcev 11 in 11a v Ljubljani. Dostop je urejen iz omenjene ulice, ki se navezuje na glavno vpadnico v mesto - Dunajsko cesto. Nepremičnina je locirana na poseljenem predelu mesta in je dobro vidna. Prostori v objektu so v večji meri namenjeni otroškemu vrtcu, v manjšem delu je urejeno stanovanje, ki ima ločen vhod.
Energ.razred: D
 
Cena: 398.000,00 EUR
Oglaševana cena ne vsebuje DDV.
 

Ponudbe, v katerih bo ponujena cena nižja od izhodiščne, ne bodo štele kot popolne in ne bodo obravnavane.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.